Information om utgången av prövning avseende diskriminering

21 November 2019
Runstycket vill informera om utgången av den prövning avseende diskriminering som skett i Malmö Tingsrätt.

Av alla dom punkter om påstådd diskriminering som DO gjort gällande har samtliga ogillats utom en. Skolan har genom sen information inför skolstarten skapat oro hos föräldrarna. Diskrimineringsombudsmannen ska nu betala en halv miljon i rättegångskostnader till Runstycket.

Allt som TV4 påstått var alltså inte sant. Eleven i fråga har inte ”tvingats att lämna skolan”.

Skolledning och övrig personal är glada för att någon kritik mot elevens skolgång inte befunnits riktig. Skolan vill nu lägga detta ärende bakom sig.

Helen Widman
Runstyckets skola


Tillbaka