Skolinspektionens tillsyn

10 August 2018
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Runstyckets förskola ab (556451-8081) under våren 2017. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för utbildningen inom skolformen förskoleklass och grundskola.


Kategoriserat under:

Tillbaka