Välkommen till Runstyckets skola

Välkommen till Runstyckets skola

Runstyckets skola är en skola med stimulerande och lugn miljö. Vi har naturnära omgivningar och
grönområden samt en skolgård med stora ytor som inbjuder till olika aktiviteter.

Läs mer

Runstycket vill informera om utgången av den prövning avseende diskriminering som skett i Malmö Tingsrätt.
Läs mer här