Runstyckets fritidshem

Fritidshemmet kompletterar skolan och ska stimulera elevens utveckling och lärande, men också erbjuda vila och lek.

Rätten till fritidshemsplats är reserverad till vårdnadshavare som studerar eller förvärvsarbetar.

Fritidshemmet är till för skolbarn från förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

På morgonen innan skolan börjar och på eftermiddagen när skolan är slut har ditt barn möjlighet att vara på fritids. Fritidshemmet har sina lokaler på skolan och är öppet såväl skoldagar som lov- och studiedagar. Frukost och mellanmål serveras dagligen och på lov- och studiedagar även lunch. Våra öppettider är 06.45-17.15.

Under del av jullov samt sommarlov är verksamheten förlagd på förskolan tillsammans med barn och personal där.

På fritidshemmet arbetar vi för att stimulera elevernas utveckling och lärande samt för att erbjuda dem en meningsfull fritid.

Fritidshemmet stödjer utvecklingen av normer och värden, kunskaper, ansvarstagande och inflytande. På fritids ges våra elever möjlighet till både lek och avkoppling.

Fritids är uppdelat i tre mindre grupper;

Förskoleklass

Klass 1-2

Klass 3 och uppåt

Elevens bästa är alltid i fokus för vår verksamhet.