Skolans Arbetssätt

Att ta ansvar, planera och kunna reflektera är förutsättningar för ett bra studieresultat. Man behöver också kunna bedöma/självvärdera sina egna kunskaper och prestationer för att kunna se sin utveckling. Ansvartagandet utvecklas under åren. Eleverna ska utveckla en bra studieteknik, kunna samarbeta, följa rutiner och förhållningsregler samt känna nyfikenhet och delaktighet. 

Vi som arbetar på skolan ska känna arbetsglädje tillsammans, stolthet över det vi gör, delaktighet och ömsesidig respekt. Vi arbetar ämnesövergripande i olika teman/områden. Detta för att eleverna ska få en helhetssyn kring sin inlärning. Vi arbetar aktivt med studieteknik redan i de lägre årskurserna. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin kreativitet och problemlösningsförmåga.