Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache+DictionaryPublishedContent

Ny femårs avdelning på Runstycket

Stort tack för Era enkätsvar om införandet av en femårs avdelning. Det har varit ett överväldigande positivt svar från Er. Avdelningen Kringlan kommer därför från och med den 1 augusti att ge rum för Runstyckets alla femåringar. Vi kommer att ta med oss Er viktiga anmärkning om att leken måste få fortsätta att stå i centrum även på femårsavdelningen.

 

På de andra avdelningarna med barn i åldern 1-4 år kommer barnantalet att minskas till 17. Flera av er har undrat hur många pedagoger det blir på varje avdelning. Det kommer minst att vara tre pedagoger på alla avdelningar.

 

Den 28 maj & 3 juni har vi på förskolan bokat in Lära-Känna-Dagar. Under förmiddagarna (kl. 9-11) under dessa dagar lär barnen känna sin framtida avdelning. En tid innan dessa dagar kommer pedagogerna att i samtal med barnen prata om att vi ska få en ny avdelning på förskolan och vad det innebär. Barnen kommer att få ge förslag på vad den nya avdelningen skall heta.

 

Vi är glada över att så gott som alla vårdnadshavare är positivt inställda till denna förändring.