Köanmälan

Runstyckets skola har egen kö.

För att stå i Runstyckets kö måste anmälan göras skriftligt.

Som ködatum gäller dag då anmälan inkom till Runstycket.

Tackar ni nej till angiven plats upphör Er anmälan att gälla och ni placeras sist i kö vid ny anmälan.

Kö anmälan gäller i två år från ankomstdatum. Om ni önskar stå kvar på kölistan därefter, måste ni ta kontakt med Runstycket och meddela fortsatt intresse genom att skicka in en uppdatering.

Vi kan ej garantera plats på vår skola oavsett anmälningsdatum. 

Förtur till plats har barn från vår förskola samt syskon till våra elever.