Ugglegruppen

Sista året barnen går på förskolan blir de Ugglor. De träffas en förmiddag i veckan och har olika aktiviteter tillsammans, såsom rörelse och olika gruppaktiviteter. Vi träffas då i vår fina lekhall. Denna förmiddag avslutas med en stund utevistelse tillsammans. Detta för att alla barn i ugglegruppen ska få möjlighet att lära känna varandra bättre och bli trygga tillsammans innan man börjar i förskoleklassen.