GDPR

Kö för förskola och skola

Runstyckets Förskola/skola använder kölistor för framtida platser på Runstycket.

Information som vi samlar in och sparar 

Vårdnadshavare:

Elev/Barn

Hur vi sparar och förvarar information

Efter anmälan lagras information på datorsystem stående på expeditioner samt en utskriven kopia som lagras i säkerhetsskåp.

Dina rättigheter

Med GDPR lagstiftningen får du följande rättigheter

Vilka har tillgång till informationen 

Tillgång till kölistor har köanvarig och verksamhetschefer.

Detta sker genom du kontakta   dataskyddsombud@runstycket.se